Wat

Expeditiepoort

Een expeditiepoort is een doorgang naar een nieuwe wereld, een plek van ontdekken en beleven. Expeditiepoorten vormen een praktijkomgeving waar kinderen ontdekkend kunnen leren. Dit zijn geen fysieke poorten, maar leerlingen betreden hier een locatie waar zij op expeditie kunnen gaan. Verschillende locaties zijn geselecteerd voor deze expedities en op dit moment zijn er vier expeditiepoorten in het GOL-gebied tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch:  Ecopark Waalwijk, Howabo,  Geerpark, en de Baardwijkse Overlaat. Het doel is om in de loop der tijd dit aantal uit te breiden.

De expedities bestaan uit een viertal lessen. De voorbereiding, de echte expeditie op locatie, de verwerking en een eindpresentatie voor schoolgenoten, ouders en overige belangstellenden. Ook die laatste les kan op locatie worden uitgevoerd.

Basisschool

De expedities zijn gericht op basisschool leerlingen van groep 6, 7 en 8. De leerlingen krijgen per expeditiepoort vier lessen gericht op de SLO leerlijnen voor Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW):

OJW

Uitgangspunt hierbij is dat de lessen nooit méérwerk creeëren voor de leerkrachten. 'Niet stapelen maar vervangen' is uitgangspunt. Voor de school is duidelijk welke lessen ze uit de reguliere lesaanpak kunnen schrappen in ruil voor deze expedities.

Heeft jouw basisschool interesse, klik dan op Scholen.

Poortwachter

Poortwachters zijn eigenaar van de expeditiepoort. Dit zijn organisaties die op de locatie actief zijn, bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Waterschap Aa en Maas of gemeenten zoals de gemeente Waalwijk. De poortwachters maken met de basisscholen afspraken over organisatie, ontwikkeling, planning, financiering en het beheer van de expedities.

Heeft jouw organisatie ook interesse, klik dan op Poortwachters.

Wist je dat?

De expeditiepoorten een link hebben met The Doors. De naam van deze band is afkomstig uit het boek The Marriage of Heaven and Hell van William Blake: "Als de deuren der waarneming werden gereinigd, zou alles zich aan de mens vertonen zoals het is, oneindig. Want de mens heeft zichzelf zolang opgesloten, totdat hij alle dingen ziet door de smalle spleten van zijn spelonk.“

Doors

Bij een bezoek aan een expeditiepoort wordt de deur niet gereinigd, maar deze gaat voor de leerlingen volledig open. Alles is te zien, te voelen, te proeven en te beleven, oneindig!