Nieuws

Onderzoek naar expeditiepoort Energieke landschappen

© Provincie Noord-Brabant - Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023 In opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoekt de WaardenMakers de mogelijkheden om een eerste expeditiepoort Energieke landschappen te ontwikkelen. Door de omschakeling naar duurzame of hernieuwbare energie zal het Brabantse landschap de komende jaren flink veranderen. Inpassingen van duurzame energiebronnen in het landschap vormen een forse uitdaging. Het is belangrijk bewoners te betrekken bij de inpassing in het landschap. Een groep om wiens toekomst het gaat en die daarbij moeilijk te bereiken is, zijn leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs.

Young professionals van de WaardenMakers, Stichting de Buitenschool en Missing Link Projects gaan op zoek naar basisscholen (groep 6, 7 en 8), scholen voor voortgezet onderwijs met technasia en betrokken vanuit de gemeente Oss en ’s-Hertogenbosch om te verkennen of in de Duurzame polder tussen deze twee gemeenten een expeditiepoort van start kan gaan. Najaar 2020 kunnen de eerste leerlingen dan op expeditie in dit energieke landschap.