Expeditiepoorten zijn de toegang tot verrassende en uitdagende plekken in de nabije leefomgeving van basisschool leerlingen. Plekken waar veel is te leren en te ontdekken, buiten de muren van hun eigen school. Zij leren hier kennis en vaardigheden op het gebied van  natuur, geschiedenis, landschap, techniek en maatschappij. Basisscholen en externe deskundigen op de genoemde leergebieden ontwikkelen, onderhouden en organiseren deze expedities in nauwe samenwerking.